{ "@context":"http://schema.org", "@type":"LocalBusiness", "address":{ "@type":"PostalAddress", "addressLocality":"Wrocław", "streetAddress":"Urodzajna4", "postalCode":"54-067", "addressRegion":"dolnośląskie" }, "name":"PADY.PL", "email":"pady@pady.pl", "telephone":"713567035", "vatID":"8942568383", "image":"https://www.pady.pl/images/logo.png" } Padystandardowedopolerowania,czyszczeniaiusuwaniabrudu-PADY.PL { "@context":"http://schema.org", "@type":"LocalBusiness", "address":{ "@type":"PostalAddress", "addressLocality":"Wrocław", "streetAddress":"Urodzajna4", "postalCode":"54-067", "addressRegion":"dolnośląskie" }, "name":"PADY.PL", "email":"pady@pady.pl", "telephone":"713567035", "vatID":"8942568383", "image":"https://www.pady.pl/images/logo.png" }
Mojekonto

Zalogujsię

Jesteśtutajnowy?Zarejestrujsiętutaj

Twojekonto

TwojezamówieniaTwojepytania Koszyk Koszyk 0 ProduktyPadystandardowePadyspecjalistycznePadydoposadzekkamiennychPadydopolerowaniaPadyzmelaminyPadydodocierkiAkcesoriadosprzątaniaZasobyOnasKontaktWłasnamarka

Zalogujsię

Jesteśtutajnowy?Zarejestrujsiętutaj

Twojekonto

TwojezamówieniaTwojepytania

ProduktyPadystandardowePadyspecjalistycznePadydoposadzekkamiennychPadydopolerowaniaPadyzmelaminyPadydodocierkiAkcesoriadosprzątaniaZasobyOnasKontaktWłasnamarka Start Padystandardowe Padystandardowe
Standardowepadydoczyszczeniaorazpolerowania,znajdującesięwnaszejofercie,przywykorzystaniuodpowiedniejmaszyny,pozwalająwkrótkimczasiepozbyćsięnawetnajbardziejuporczywychzabrudzeń.Zastosowaniekombinacjiróżnegorodzajuwłókienorazmateriałuściernegowprocesieprodukcjinaszychpadów,pozwalaidealniedobraćproduktdorodzajupracistopniazabrudzeniaczyszczonejpowierzchni.Abyłatwoodróżnićichprzeznaczenie,krążkiwystępująwróżnychkolorach.

Padyznajdującesięwtejkategoriidoskonalesprawdzająsięwcałymprocesieczyszczenia,począwszyodgruntownegousuwaniazaschniętegobrudu,ażpopolerowanieicodziennąpielęgnację. Każdyproduktposiadadokładnyopiszastosowania,dziękiczemuniebędzieszmiałproblemuzdopasowaniemmodeludoplanowanychprac.

PadystandardowePadyspecjalistycznePadydoposadzekkamiennychPadydopolerowaniaPadyzmelaminyPadydodocierkiAkcesoriadosprzątania

Nieznalazłeśczegoszukasz?

Padczarny Więcej...

PadCzarny

Padbrązowydoczyszczenia Więcej...

PadBrązowy

Padzielonydoczyszczenia Więcej...

PadZielony

Padczerwonydoczyszczenia Więcej...

PadCzerwony

Padbiałydopolerowania Więcej...

PadBiały

BlueCleaner_Round Więcej...

PadNiebieski

Padbiałyręcznydodocierki Więcej...

PadBiałydodocierki

PADNIEBIESKIDODOCIERKI Więcej...

PadNiebieskidodocierki

PADCZERWONYDODOCIERKI Więcej...

PadCzerwonydodocierki

PADCZARNYDODOCIERKI Więcej...

PadCzarnydodocierki

PADZIELONYDODOCIERKI Więcej...

PadZielonydodocierki

PADBRĄZOWYDODOCIERKI Więcej...

PadBrązowydodocierki

PADBIAŁYDODOCIERKI Więcej...

PadBiałyPlusdodocierki

HomeONasPolitykaPrywatnościRegulaminKontakt ×

Pady.pl©AllRightsReserved.

var_smid="gwa93xqg82grl9n9"; (function(w,r,a,sm,s){ w['SalesmanagoObject']=r; w[r]=w[r]||function(){(w[r].q=w[r].q||[]).push(arguments)}; sm=document.createElement('script');sm.type='text/javascript';sm.async=true;sm.src=a; s=document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(sm,s); })(window,'sm',('https:'==document.location.protocol?'https://':'http://')+'app2.salesmanago.pl/static/sm.js');

PADY.PLUrodzajna4,54-067Wrocław,e-mail:pady@pady.pl,tel:713567035