{ "@context":"http://schema.org", "@type":"LocalBusiness", "address":{ "@type":"PostalAddress", "addressLocality":"Wrocław", "streetAddress":"Urodzajna4", "postalCode":"54-067", "addressRegion":"dolnośląskie" }, "name":"PADY.PL", "email":"pady@pady.pl", "telephone":"713567035", "vatID":"8942568383", "image":"https://www.pady.pl/images/logo.png" } Politykaprywatności-PADY.PL
Mojekonto

Zalogujsię

Jesteśtutajnowy?Zarejestrujsiętutaj

Twojekonto

TwojezamówieniaTwojepytania Koszyk Koszyk 0 ProduktyPadystandardowePadyspecjalistycznePadydoposadzekkamiennychPadydopolerowaniaPadyzmelaminyPadydodocierkiAkcesoriadosprzątaniaZasobyOnasKontaktWłasnamarka

Zalogujsię

Jesteśtutajnowy?Zarejestrujsiętutaj

Twojekonto

TwojezamówieniaTwojepytania

ProduktyPadystandardowePadyspecjalistycznePadydoposadzekkamiennychPadydopolerowaniaPadyzmelaminyPadydodocierkiAkcesoriadosprzątaniaZasobyOnasKontaktWłasnamarka PolitykaPrywatności Politykaprywatnościiplikówcookies

FirmaKastellSystemySzczotekPrzemysłowychJ.Poschlod,P.MajSpółkazograniczonąodpowiedzialnościąSp.k.ceniprywatnośćKlientów,partnerówiużytkownikównaszejstronyinternetowejidziałazgodniezwszelkimiregulacjamiprawnymizwiązanymizochronądanychosobowych.Oświadczamyrównież,żenieprzekazujemy,nieużyczamyiniesprzedajemydanychosobowychinnympodmiotombezzgodyKlienta,zawyjątkiemsytuacji,kiedybędziewymagałotegoobowiązująceprawo.Daneosoboweużytkownikównaszejstronyinternetowejtraktowanesąprzeznasząfirmęjakodanepoufne.

Dlazachowanianajwyższychstandardówsieciowych,chcemypoinformować,jakieinformacjepozyskujemyzapomocąnaszejstronyinternetowejijakjewykorzystujemy.Logiserwera:SerwerstronyinternetowejzapisujePaństwaadresIPwstandardowymloguserwera.Loginówserweraużywamydladiagnozowaniaproblemówznaszymserwerem,badaniasposobuużytkowanianaszejstrony,prowadzeniastatystykorazdopoprawyjejfunkcjonowania.LogiIPniezawierajążadnychPaństwadanychosobowych.

Korzystaniezusługinnychfirm(3rdpartyserviceproviders)

DoanalizyruchunanaszejstronieorazstopniajejwykorzystaniawykorzystujemynarzędziaGoogleAnalyticsorazSalesmanago.Teplikitypucookiesąużywanedocelówstatystycznych(analizaruchuwramachwitryny),afirmaTecSolummożegromadzićinformacjeowizytachużytkownikastronynainnychstronachinternetowychkorzystającychzusługtegosamegorodzaju.

Plikicookies

Cookies(ciasteczka)sątomałeplikitekstowepochodzącezwitrynywwwzapamiętywaneprzezprzeglądarkęinternetowąużytkownikaserwisu.Zawierająnajczęściejadresstronyinternetowej,czasprzechowywanianaurządzeniuużytkownikaorazwłasnyunikatowyidentyfikator.

Cookiesużywanesąwceluoptymalizacjikorzystaniazestroninternetowychorazwcelugromadzeniadanychstatystycznych,którepozwalająidentyfikowaćsposóbkorzystaniaużytkownikówzestroninternetowych.DajetomożliwośćpóźniejszegoulepszaniastrukturyizawartościWitryny.

Przeglądarkiinternetowedomyślnieakceptująplikicookies.Wkażdejchwilimożnawyłączyćwprzeglądarceichakceptację,jednakefektemtakiejzmianymogąbyćutrudnieniazwiązanezobsługąusługświadczonychzapośrednictwemstronyinternetowej.

Danezformularzakontaktowego:Wformularzuprosimyopodanienazwyfirmylubimieniainazwiska,telefonuorazadresue-mailosobyzainteresowanejkontaktemznasząfirmą.DanetesąpobieraneiprzechowywanewyłączniewceluskontaktowaniasięzPaństwemwzwiązkuzprzedstawieniemnaszejoferty,weryfikacjąświadczonejprzeznasusługilubinnymtematem,którypodaliPaństwowformularzu.JeżelidanetezostanąwykorzystanedowysyłkimailowejreklamującejnasząfirmęlubinformującejonaszychpropozycjachwspółpracyiniewyrażąPaństwonatodalszejzgodytozawszeistniejemożliwośćzrezygnowaniazotrzymywaniapodobnychinformacjiwprzyszłości.

Danezformularzarekrutacjidopracy:Wformularzuprosimyopodanieimieniainazwiska,telefonuorazadresue-mailosobychcącąwziąćudziałwprocesierekrutacjiwnaszejfirmie.DanetesąpobieraneiprzechowywanewyłączniewnapotrzebyrekrutacjiceluskontaktowaniasięzPaństwemwzwiązkuzprowadzonąrekrutacją,którypodaliPaństwowformularzu.

Przesyłającformularzkontaktowyirekrutacyjnyorazrejestrującsięnastroniewww.pady.plwyrażająPaństwozgodęnagromadzenie,przetwarzanieorazwykorzystywanieprzekazanychdanychosobowychwcelachstatystycznychirekrutacyjnych,jakrównieżwceluudostępnieniainnychusługoferowanychprzezKastellSystemySzczotekPrzemysłowychJ.Poschlod,P.MajSpółkazograniczonąodpowiedzialnościąSp.k.zgodniezustawązdnia29sierpnia1997r.oochroniedanychosobowych.Administratoremdanychjest:KastellSystemySzczotekPrzemysłowychJ.Poschlod,P.MajSpółkazograniczonąodpowiedzialnościąSp.k.zsiedzibąprzyul.Urodzajnej4,54-152Wrocław–WłaścicielSerwisuwww.pady.plnazasadachprzewidzianychprzepisamioochroniedanychosobowych.UżytkownicySerwisumająprawodowglądudoswoichdanychorazichpoprawiania.Zbieraniedanychodbywasięnazasadziepełnejdobrowolności

Korzystajączestronywww.pady.plakceptujeciePaństwonasząpolitykęprywatności.FirmaKastellSystemySzczotekPrzemysłowychJ.Poschlod,P.MajSpółkazograniczonąodpowiedzialnościąSp.k.zastrzegasobieprawodowprowadzaniazmianwpolityceprywatnościwdowolnymczasie,aktualizacjepolitykiprywatnościbędąpublikowanenastronieinternetowejzzachowaniembezwzględnieobowiązującychprzepisówprawa.

JeżelimająPaństwojakiekolwiekpytaniadotycząceochronyprywatnościlubzasadpolitykiprywatnościstosowanychnatejstronieprosimyokontaktznasząfirmą.

HomeONasPolitykaPrywatnościRegulaminKontakt ×

Pady.pl©AllRightsReserved.

var_smid="gwa93xqg82grl9n9"; (function(w,r,a,sm,s){ w['SalesmanagoObject']=r; w[r]=w[r]||function(){(w[r].q=w[r].q||[]).push(arguments)}; sm=document.createElement('script');sm.type='text/javascript';sm.async=true;sm.src=a; s=document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(sm,s); })(window,'sm',('https:'==document.location.protocol?'https://':'http://')+'app2.salesmanago.pl/static/sm.js');

PADY.PLUrodzajna4,54-067Wrocław,e-mail:pady@pady.pl,tel:713567035